Tjenester

Personvern

Vi i Proffdata brenner for et godt og trygt personvern, og mener at dette skaper et godt grunnlag for demokratiske funksjoner. I den nye digitale hverdagen er det mange nye teknologier som hjelper oss, men som også betyr en trussel for personvernet. Som spesialister på både det juridiske og det teknologiske kan vi bistå med en unik innsikt i prosesser hvor compliance er et viktig tema. Vi har løsningene som sørger for effektivitet og kvalitet.

Datasikkerhet

Ny teknologi kan hjelpe organisasjonen til å oppnå fantastiske resultater, både organisatorisk, sosialt og økonomisk. Men med ny teknologi kommer også mange utfordringer, og flere opplever at bedriften er ekstra sårbar når sikkerheten ikke er godt nok ivaretatt. Proffdata tilbyr flere gode tjenester som sørger for at både teknologiske og organisasjonelle tiltak blir innført, og sørger for at sannsynligheten for alvorlige hendelser går ned. 

Proffdata AS

Telefon: 906 71 111
Email: post@proffdata.no

 

Ressurser

Her er noen relevante ressurser i forhold til arbeidet med GDPR.

%

Antall som ikke er klare for GDPR