Sikkerhet

Samfunnet vårt blir stadig mer fremtidsrettet, og Norge ligger helt i front når det gjelder å ta i bruk nye teknologier og tjenester. Dette gjør at vi blir mer konkurransedyktige – men det gjør oss også sårbare. Norske bedrifter sitter på store verdier som gjør dem svært attraktive for mange ulike trusselaktører. Stadig flere blir utsatt for kryptovirus, CEO-svindel, sabotasje eller industrispionasje. Men når man gjør opp regnskapet velger fortsatt de fleste å være sårbare – rett og slett fordi gevinsten veier opp for risikoen.

Men det er denne risikoen vi i Proffdata jobber med å redusere, og redusert risiko betyr mindre tap og høyere fortjenester. Datasikkerhet er med andre ord et viktig økonomisk tiltak som også redder selskapet for eventuelle større konsekvenser – som tap av omdømme og konkurransekraft. Våre profesjonelle konsulenter leverer tjenester på flere nivåer, og kan effektivt løfte organisasjonens sikkerhetsnivå.

%

Økning av datainnbrudd fra 2015 til 2016

Hvilke tjenester tilbyr vi?

Styringssystem

Enhver organisasjon trenger et styringssystem for å ivareta at data blir sikret på en god måte. Proffdata jobber med anerkjente løsninger innenfor metodikk og standarder, blant annet ISO27001.

Organisasjon

Ulike teknologiske tiltak for å sikre datasystemer er nødvendig, men kan være bortkastet dersom det ikke er gode rutiner og policier. Proffdata sørger for å utvikle og implementere dette i bedriften.

Testing

Internkontroll og testing av hvilke sårbarheter som finnes er viktige tiltak for å bedre sikkerheten. Proffdata gjennomfører ulike åpne og lukkede tester mot både systemer og rutiner.

Forensics

Når det skjer databrudd eller man mistenker utro tjenere internt eller eksternt, kan Proffdata sine spesialister utføre etterforskning. Våre metoder kan innebære alt fra tekniske til sosiale granskninger.

Visste du?

Menneskelig svikt står for en stor andel av hendelser som resulterer i datainnbrudd. Manglende rutiner, lav bevissthet, dårlig opplæring og systemer som ikke tar høyde for at brukerne ikke alltid er perfekte er noen av faktorene som spiller inn. Mange blir overrasket over hvor lett det egentlig er å skape en god kultur som tar vare på organisasjonens sikkerhet, men det avhenger av at det settes i gang tiltak fra ledelsen. Proffdata bistår i hele prosessen med å få satt på plass gode organisatoriske og teknologiske virkemidler som fungerer. 

Spørsmål om sikkerhet?

Proffdata AS

Telefon: 906 71 111
Email: post@proffdata.no

 

Ressurser

Her er noen relevante ressurser i forhold til arbeidet med GDPR.

%

Antall som ikke er klare for GDPR